БСП – Вчера, Днес, Утре

  • ПоредицаЦИПИ
  • АвторБойко Великов, Георги Пирински, Добрин Канев, Евгений Кандиларов, Лиляна Канева, Нора Ананиева, Таня Турлакова
  • Година на издаване2009
  • ОписаниеВ своята над 100-годишна история българската социалистическа партия (бсп) винаги е съобразявала теоретическата и политиче- ската си дейност с процесите на модернизация и трансформация, които протичат в българия и в европа. създадена през 1891 г. като българска социалдемократическа партия (бсДп), тя става част от голямата общност на социалдемократическите партии в европа и в света, обединени във втория интернационал. бузлуджанската програма, написана от Димитър благоев и никола Габровски, съче- тава по неповторим начин европейските леви принципи, ценности и идеи с идеалите на революционно-демократичното движение от българското възраждане, като отчита същевременно тогавашното ниво на обществено-политическата мисъл.
BSp-Test2