Да се пробудим

  • ПоредицаСоциални идеи
  • АвторАлександър Стамболийски
  • Година2006
  • ОписаниеАлександър Стамболийски е роден на 1 март 1879 г. в Славовица, Пазарджишко. Учи в земеделското училище в Садово и завършва Лозаро-винарското училище в Плевен. През 1899 участва в учредителния конгрес на БЗНС. През следващите години учи философия в Хале и агрономия в Мюнхен, но прекъсва образованието си, поради заболяване от туберкулоза. През 1908 година Александър Стамболийски е избран за народен представител от БЗНС. Той се превръща във фактически водач на БЗНС и под негово влияние съюзът е преобразуван от съсловна организация в политическа партия. Под негово въздействие БЗНС провъзгласява лозунга за самостоятелна селска власт, която трябва да защитава „общоселските интереси
8-f