Философски съчинения

  • ПоредицаСоциални Идеи
  • АвторДимитър Благоев
  • Година на издаване2006
  • ОписаниеДимитър Благоев, наричан е още Дядото е роден на 14 юни 1856 година в с. Загоричане. До 1880 година учи в Одеското реално училище, а след това завършва Петербургския университет. През 1883 година организира първата социалдемократическа група в Русия (Благоевата група). През 1885 година Благоев започва да издава нелегалния вестник „Рабочий“ и установява връзка с Плехановата група в Женева. През март 1885 година Благоев е арестуват и интерниран в България. От юни 1885 година започва да издава списание „Съвременен показател“. В брошурата си „Какво е социализъм и има ли той почва у нас?“ Благоев излага основните положения на научния социализъм. Благоев е организатор и основател на Българската социалдемократическа партия, предшественица на Българската социалистическа партия. БСДП е основана на 2 август 1891 година на връх Бузлуджа. В периода 1897-1924 г. Благоев ръководи издаването на теоретичния орган на партията – сп. „Ново време
1-f