Модерната социална държава

  • ПоредицаЦентър за исторически и политологически изследвания
  • АвторГеорги Пирински, Кристоф Цьопел, Петър-Емил Митев, Искра Баева, Христо Проданов, Борис Попиванов, Максим Мизов, Нора Ананиева
  • Година2010
  • ОписаниеПървата книга на тази поредица включва основните доклади и изказ- вания на конференцията с международно участие и с финансовата подкрепа на фондация „Фридрих Еберт” (проведена през пролетта на тази година), по- светена на многопластова проблематика: „България 2020: равносметката на прехода и перспективата на левицата за България”. Проведена под знака на 20-годишнината от радикалните промени в България, конференцията имаше за задача не само да обоснове равносметката, но и да отправи послания, свързани с европейската перспектива 2020.
2m-f