Равнопоставеност на половете в политиката

  • ПоредицаЦентър за исторически и политологически изследвания
  • АвторНора Ананиева, Максим Мизов, Лиляна Канева, Таня Турлакова
  • Година2013
  • ОписаниеЖенският въпрос, т.е. въпросът за ролята и мястото на жената в стопанския, семейния, обществения и политическия живот, съпътства историята на човечеството. В модерния свят положението на жената с достатъчно основания може да се разглежда като мерило за равнището на политическа цивилизованост и демократизъм в управлението на всяка страна.
pn-f