Изследвания по история на социализма в България – том1

  • ПоредицаИзследвания по история на социализма в България
  • АвторВеселин Янчев, Ваня Стоянова, Войн Божинов, Витка Тошкова, Димитър Генчев, Eмилия Лазарова, Луиза Ревякина, Милен Куманов, Таня Турлакова, Трендафил Митев
  • Година2008
  • ОписаниеВ края на 2007 г. Центърът за исторически и политологи- чески изследвания към ВС на БСП, с подкрепата на Фонда- ция „Фридрих Еберт”, постави началото на изследователски проект, посветен на историята на социализма в България от края на ХІХ век до наши дни. Проектът трябва да отговори на необходимостта от нов прочит на тази история. Над стогодишната история на социалистическите идеи в България и на политическата практика на партиите, носителки на тази идентичност, е национално значима, богата и разнообраз- на, събитийно и личностно обагрена. Същевременно тя е твър- де сложна, противоречива и предизвикваща често нееднозначни оценки и от съвременници, и от по-следващи поколения.
is1-f