Изследвания по история на социализма в България – том3

  • ПоредицаИзследвания по история на социализма в България
  • АвторАтанас Владиков, Аксентия Замфирова, Антоний Тодоров, Борис Попиванов, Васил Проданов, Геновева Михова, Георги Карасимеонов, Добрин Канев, Евгений Кандиларов, Искра Баева, Катя Владимирова, Кръстьо Петков, Максим Мизов, Мария Пиргова, Наталия Христова, Начко Радев, Нора Ананиева, Пенка Найденова, Петър-Емил Митев
  • Година2011
  • ОписаниеВ края на 2007 г. Центърът за исторически и политологи- чески изследвания към ВС на БСП, с подкрепата на Фонда- ция „Фридрих Еберт”, постави началото на изследователски проект, посветен на историята на социализма в България от края на ХІХ век до наши дни. Проектът трябва да отговори на необходимостта от нов прочит на тази история. Над стогодишната история на социалистическите идеи в България и на политическата практика на партиите, носителки на тази идентичност, е национално значима, богата и разнообраз- на, събитийно и личностно обагрена. Същевременно тя е твър- де сложна, противоречива и предизвикваща често нееднозначни оценки и от съвременници, и от по-следващи поколения.
is3-f