Изследвания по история на социализма в България – том4

  • ПоредицаИзследвания по история на социализма в България
  • АвторБаки Хюсеинов, Борис Попиванов, Валентина Миленкова, Вяра Жекова, Достена Лаверн, Живко Минков, Ивка Цакова, Катя Владимирова, Кристиан Вигенин, Кръстьо Трендафилов, Максим Мизов, Мария Пиргова, Михаил Мирчев, Николай Цонков, Павел Ангелов, Петър Канев, Петя Георгиева, Петя Пачкова, Радосвета Кръстанова, Татяна Томова, Трендафил Митев
  • Година2013
  • ОписаниеВ края на 2007 г. Центърът за исторически и политологи- чески изследвания към ВС на БСП, с подкрепата на Фонда- ция „Фридрих Еберт”, постави началото на изследователски проект, посветен на историята на социализма в България от края на ХІХ век до наши дни. Проектът трябва да отговори на необходимостта от нов прочит на тази история. Над стогодишната история на социалистическите идеи в България и на политическата практика на партиите, носителки на тази идентичност, е национално значима, богата и разнообраз- на, събитийно и личностно обагрена. Същевременно тя е твър- де сложна, противоречива и предизвикваща често нееднозначни оценки и от съвременници, и от по-следващи поколения.
is4-f