LogoNewdark

ПОЗИЦИЯ на Националния съвет на Младежкото обединение в БСП

ПОЗИЦИЯ на Националния съвет на Младежкото обединение в БСП в подкрепа на протестиращите хора с увреждания

С настоящата позиция изразяваме подкрепата си към протестиращите родители на лица/деца с увреждания, близки и приятели, които за пети пореден път остават нечути от управляващото мнозинство.

Правителство с мандат на ГЕРБ демонстрира тенденциозно унизително отношение към проблемите на хората с увреждания в България.

Многократно са поставяни искания за отделяне на повече средства от държавния бюджет за хората в неравностойно положение и въвеждане на индивидуален подход при диагностициране и отпускане на средства за нуждите им. Проблемите за много родители настъпват, когато децата им навършат пълнолетие. Средствата, които държавата осигурява намаляват в пъти повече и често родителите имат проблеми при кандидатстването за социални услуги.

Младежкото обединение в БСП настоява за:

- създаване на Закон за личната помощ;

- ратифициране на факултативния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България;

- работещ единен орган, който да обедини всички социални институции ангажирани с проблемите на лица/деца с увреждания.

Липсата на адекватна социална политика за най-уязвимата група – лица/деца с увреждания, е пряко незачитане на човешки им права. Хората с увреждания се превръщат в жертви на собствената си държава, като трябва да търпят унижения и затруднения, вместо да водят самостоятелен живот и да бъдат равноправни в общността.