житен клас

Приоритетите за малките стопанства и за младите производители остават само пожелание

За първа година в историята на директните плащания от ЕК е поискано удължаване срока от страна на България за разплащанията към земеделските производители. 

Срокът за изплащане на директните субсидии в кампания 2015 г. вече е удължен от 30 юни на 15 октомври, съобщи Европейската комисия. Това стана по искане на България.Решението обяви еврокомисарят по земеделие Фил Хоган с обяснението, че някои държави-членки имат трудности с новите правила за директните плащания. По-дългите срокове за директни плащания са гаранция за допълнително бавене на плащанията към хората, което от своя страна забавя обработките на земеделските площи и има риск това да доведе до по-ниска ефективност на стопанствата, въпреки че плащането идва от Европейски фонд за гарантиране на земеделието, а не от националния бюджет.

Всичко това означава, че разплащателните агенции могат да извършат плащанията след 30 юни без санкции за закъснение. Според обичайните правила санкциите, които се отнасят за националните власти, без да се удължават сроковете биха били в размер на 10% от плащанията направени през юли, 25% от плащанията направени през август и 45% за плащанията направени през септември.

   По-късните плащания, които ще стигнат до хората се дължат на затрудненията, които Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция имаше с новите правила за кампанията.

   Няколко думи и за новите насърчителни мерки за млади земеделци

Широко тръбената мярка за млади земеделски стопани, стартираща през тази година, дава по 25 % допълнително плащане върху СЕПП за първите 300 дка. в стопанството, в рамките на първите 5 години от стартиране на земеделската дейност. Изискваният са – земеделският стопанин да не е регистриран преди повече от 5 години, да не е навършил 40 години, да има завършен земеделски курс. Същевременно за напредналите фермери няма никакви изисквания за самия СЕПП освен базовата обработка на земята спрямо стандартите. Тези 25 % всъщност се равняват на 4,097лв. за декар, а общо за първите 300 дка сумата ще бъде 1229 лв. Това е много нисък стимул, върху който ще се плаща и данък.

Приоритетната мярка 6.1 – Стартова помощ за млади земеделски стопанства стартира с близо година и половина закъснение по вина на ДФ “Земеделие”. Невъзможността държавната структура ДФЗ да се справи с контрола по спазване целите и правилата на програмата ощети цели сектори от животновъдството, които бяха извадени като приоритет несправедливо от последващите приеми. Изопачаване в отделни региони на страната на целите и логиката на програмата, муден и слаб административен контрол, достигане на средствата не до тези, които имат реална нужда и готовност да се отдадат на земеделието като призвание, а до хора със способности да работят с документи, които могат да се възползват от всяка вратичка в регламентите.

Проблеми има и с ограничаване на кандидатите по 6.3 – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” чрез кухи административни изисквания и ограничаване на секторите, в които може да се кандидатства, закъснение с повече от 3 месеца от последния индикативен график от април на юли. По тази мярка кандидатстват предимно малки стопанства на млади хора. Има неясноти в правилата и промените до последния момент не помагат за създаване на устойчиви стопанства на млади хора.

Фиктивното се даде приоритет на биологично производството. То носи точки при класирането на проекти и в същото време има ограничаване в максималния размер на стопанството. Икономически е неизгодно да работиш стопанство с размер, отговарящ на критериите за малко стопанство, а в същото време да заплащаш базови такси за био сертификация, които не се различават от таксите за стопанство с по-голям размер от допустимия за кандидатстване. По този начин се губи ефективността на земеделската дейност.

Приоритетите за младите са само на хартия, но не и реално. Все по-трудно се стартира земеделска дейност. Има нестабилност на пазара, покачващи се ренти, макар и с по-бавни темпове в сравнение с предходните години, труден достъп до държавни и общински земи, поради сключени договори на цени по-ниски от моментните. Всичко това показва защо за младите хора не е атрактивен земеделският сектор.

Само с упорство, труд и любов към земята не се получава, нужна е адекватна държавна политика и подкрепа извън европейските фондове за младите хора, искащи да се занимават със земеделие.