протест-майки

Протест – “Децата на България – изчезващ вид!”

В над 20 градове днес се проведе протест  “Децата на България – изчезващ вид!” срещу неадекватната демографска политика, организиран от недоволни родители.

Членове на ръководството на Младежкото обединение, както и представители на организацията подкрепиха протеста на майките пред Народното събрание в София. Представителите на управляващите отказаха да се срещнат с недоволните родители.

Конкретните искания на родителите са:

1. Да се намали периодът на база на който се изчислява обезщетението при бременност и раждане на 18 месеца,така, както бе въведен през 2014г.

2. ОБВЪРЗВАНЕ на Минималната работна заплата с размера на обезщетението за отглеждане на дете между първа и втора година.

3. Увеличаване на детските добавки до санитарния минимум от 15% -16 % от МРЗ или 60 (при МРЗ от 380лв) и получаването им от всички деца, без обвързването им с доходен критерий, образование или поредност на раждане в семейството.

4. Осигуряване места за всички деца в общински и ведомствени детски ясли и градини, задължаване на общинските власти да изплащат временно компенсации на всички родители, чиито деца, над 2 год. възраст, въпреки подадено заявление, не могат да бъдат приети в общински детски ясли и градини.

5. Осигуряване на обезщетенията за майчинство на студентките, родили до 2 години след дипломиране във ВУЗ.

6. Адекватна здравна грижа за бременни, майки и деца. Осигуряване от страна на държавата на финансиране коригирането на програмите за майчино и детско здравеопазване с поемането на всички необходими и изисквани от докторите изследвания. Подсигуряване на нужното количество ваксини,съобразно данните за раждаемостта в страната, които да са одобрени от ИАЛ, а не внесени и прилагани незаконно върху децата ни без да са тествани.

7. Осъвременяване обезщетенията за деца в неравностойно положение съобразно актуалния размер на МРЗ.

8. Поемане от бюджета на цялостния пакет от необходими рехабилитационни грижи при недоносените деца до навършване на 3 години – изследвания, логопед, психолог.

Снимка: Николай Белалов