41155403_220306452174969_8350578280797044736_n

Всeки млад човек, който има желание да бъде участник в политическия живот на България може да го направи чрез отворената комисия по икономика към Младежко обединение в БСП

На 22 юли 2018г. (неделя) ще се проведе първата работна среща на комисията по „Икономика и социални въпроси”, сформирана към структурата на Младежко обединение в БСП.

Комисията е отворена за всички млади хора в България, които имат познания и/или визия за развитието на икономическия сектор. Основната й цел е да предостави възможността младите хора да бъдат преки участници в политическия живот. Заедно с всеки желаещ, участие в комисията ще вземат и експерти в областта от Младежко обединение в БСП.

Дейността на комисията по „Икономика и социални въпроси”  предвижда разпознаване на определени икономически проблеми в обществото и търсенето на тяхното реално решение под формата на конкретни проектозакони, изменения и допълнения в закони или формиране на нови такива. Идеята около, която ръководството на Младежко обединение в БСП се обедини при създаването й бе, че политиката трябва да се прави заедно с хората, а политиците да бъдат нейни проводници.