berievski1

Равносметка

Визитка: Роден на 24 март 1990 г. в град Багдад, Ирак. Завършва Първа частна софийска английска гимназия през 2008 г. Магистър по икономика от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Международен секретар на МО в БСП от месец април 2016 г. Член на Бюрото на Младите европейски социалисти от месец май 2016 г. Заместник-председател на МО в район „Студентски”, град София.

В навечерието на десетгодишнината от присъединяването на България в Европейския съюз българите сякаш все по-трудно виждаме ползите от това членство. Ще изнеса няколко факта, които подкрепят тази теза. В икономически аспект през 2008 година БВП на страната ни е 54.7 млрд. долара, а през 2015 година БВП на е 48.95 млрд. долара. През 2008 година брутният вътрешен продукт на глава от населението в България е 6955 долара, през 2015 – 7502 долара. За сведение Хърватия е член на ЕС едва от 2013 година, страна с почти двойно по-малка популация и територия. През 2008 година брутният вътрешен продукт на глава от населението в Хърватия е 14 782 долара, а през 2015 – 13 807 долара или два пъти повече от този на България. Сами по себе си числата говорят достатъчно.

През 2015 г. според Евростат около 50% от българското население живее на прага на бедността, докато в Словакия например за 2015 г., живеещите в бедност са 18%. През 1984 г. БВП на Словакия е 5.8 млрд. долара, а на България е около 20 млрд. долара или 3.5 пъти повече. Как ние българите стигнахме дотук? В демографски аспект през 1989 г. българите сме наброявали 9 милиона,а в момента е топим с изключителни темпове и сме стигнали до 7 милиона. През 2015 раждаемостта у нас удря дъното с най-ниските си нива за последните 25 години. Според графиките на Националния статистически институт през 2060 г. населението на България ще бъде близо 5 милиона. Според данни на ЦРУ България е втора по смъртност в света за 2016 г., изпреварвана само от южноафриканското Кралство Лесото.

На фона на цялото това очевидно безвремие и падение за България, политиката в ЕС стои много далеч от нашите проблеми. Занимава се предимно с мрежи за феминисти и хомосексуалисти, декларации в подкрепа на феминизма и ситуацията около правата и свободите на гражданите в Турция. Не ме разбирайте погрешно, нямам нищо против тези декларации, мрежи и ситуации, но според вас не е ли от изключителна важност именно ние да започнем дискусия за това как да направим Съюза по-добър и по-ефективен за всички нас? Не е ли от изключителна важност ЕС да застава ЗАД своите граждани и да бъде строен ОТ своите граждани. Не е ли от изключителна важност ЕС да стане по-гъвкав и по-малко бюрократичен, да се стреми да решава актуалните проблеми на своите граждани?  

Всичко това би било възможно, ако българското правителство изразява интересите на своя народ и се бори само и единствено в името на своя народ, като се стреми да прокарва политики в ЕС, които са в интерес на българските граждани. За съжаление към днешна дата такъв тип поведение не е налично, а още по-лошото е, че масово български политици са се превърнали в лакеи и ординарци на Великите сили. Докога българският народ ще търпи това унизително състояние на външната политика на Републиката не е ясно.

В заключение бих искал да цитирам един велик българин и се надявам именно то да стои в основата на изготвянето и отстояването на българската външна политика:

„Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско.” – Васил Левски.

 

Николай Бериевски – секретар „Международна дейност” на НС на МО в БСП