rpt

“Върви народе възродени, към светла бъднина върви….”. Но как се случва това в действителност днес в България?

Здравей Станислав, би ли се представил с няколко думи.

– Казвам се Станислав Стоенчев, на 27 години, роден съм и живея  в гр. Сопот. По професия съм педагог, в момента съм учител в НУ “Неделя Петкова” гр. Сопот.

Ти си председател на комисията по Образование, култура и здравеопазване към Младежко обединение в БСП. Какви са предизвикателствата пред теб/комисията?

- Считам, че пред всички нас в комисията наистина има  много предизвикателства. Не е тайна за никого, че това са едни от най-важните теми в социалната сфера. А и най-болезнените, защото всички знаем в какво положение се намират  и образованието, и здравеопазването, и културата в България.
Само преди дни, на първия учебен ден се чуха словата «Върви народе възродени, към светла бъднина върви….». Как  се случва това в действителност в България? Основните проблеми в образованието остават неравният достъп до качествено образование, преждевременното отпадане на ученици от учебния процес. И изработването на предложения за подобряване на тези и други проблеми  ще бъде важна тема в нашата работа.  Защото не трябва да забравяме, че  каквото е днес училището, такова ще е и бъдещето ни!  А това е нашата отговорност!

Здравеопазването – какво не знаем, в тази посока, не виждаме ли  фалиралите общински болници, затворените отделения в тях, а и все по-големият отлив на млади специалисти и заминаването им в чужбина  е особено притеснително. Така че ние ще говорим и ще търсим решенията в разговор с тези млади лекари и медицински специалисти, които да ни посочет според тях какво трябва да се промени, за да  заработи системата.

На първата среща на комисията по Образование, култура и здравеопазване присъстваха млади експерти, които  не са от Младежко обединение в БСП. Как успяхте да привлечете тези хора от различни сфери на дейност?

- Младежкото обединение в БСП показва, че решения могат да се намерят, само да има кой да ги изпълни. Нашата комисия е отворена за всеки млад човек, който иска неговата идея да бъде чута – идея, която да бъде свързана с разрешаването на проблемите на младите хора в сферата на образованието, културата и здравеопазването.С някои от присъстващите се познавам от години, преди да стана председател на комисията, а други са свързаха с нас защото  търсят алтернатива, търсят възможност да реализират предложенията си, а и симпатизират на нашите идеи и ги споделят. Според мен винаги е хубаво да се вслушваме не само вътре в партията, а и извън нея.

Как оценяваш първото заседание на комисията по Образование, култура и здравеопазване? Около какво се обедини комисията? 

– Смятам, че поставихме доста задачи. Сега ни остава да работим за това как да ги решим. Обединихме се около важните теми- образованието на младите хора, реализацията им в сферите на образованието, здравеопазването, достъпът до култура  за всеки млад човек. Теми, които вълнуват  не само нас, като представители на младежкото обединение на БСП, но и би трябвало да са политика на управляващите, защото визията ни за това как се развива и какво ще е бъдещето на страната ни зависи от това.

Посланието ти към младите хора е ……

-  Да бъдат ангажирани, да следят и анализират процесите,  да търсят възможност да решават проблемите, защото от нас зависи какво ще е , бъдещето на децата ни.