KM

Светлото бъдеще на България зависи от нашите умове!

Уважаеми дейци на българската книжовност, просвета и култура,

Уважаеми ученици и студенти,

Скъпи сънародници,

Денят на славянската писменост и култура 24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света, празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата. Примерът на Кирил и Методий, техните ученици и създадения от тях интелектуален елит преди хиляди години трябва и в следващото хилядолетие да показва на всички българи, че Родината ни е била и пак може да бъде духовен лидер в Европа.

Във века на информационното общество, когато знанието е основна ценност и капитал, химнът „Върви народе, възродени!” ни казва най-много за пътя, по който всички ние можем да постигнем едно по-добро бъдеще за нашата родина, да осъществим едно ново възраждане – духовно, културно, образователно, научно, икономическо, демографско, да постигнем един нов златен век.

Пожелаваме на българските творци, на всички учители, ученици и студенти здраве, много енергия и успех, защото тяхна е отговорната мисия въпреки всички несгоди да съхраняват духовните ценности, интелектуалния потенциал на нацията, да ги развиват и да утвърждават българщината.

Пожелаваме на българските държавници все повече да осъзнават колко важно за бъдещето на България е да се инвестират време, средства и усилия за развитие на интелектуалния потенциал на българския народ и да влагат в тази посока всеотдайни усилия.

Честит празник!

Снимка: https://www.actualno.com