vasilev

Защо съм против електронното гласуване в интернет

Като компютърен специалист аз съм против електронното гласуване в тази форма, в която се предлага. Съображенията ми са няколко. На първо място, компютърната програма може да бъде манипулирана твърде лесно, а оттам и изборните резултати. Едва ли ще се намери фирма, която срещу някакво заплащане или под натиск да не е готова да коригира резултата. Винаги се стига до поне един човек, който изцяло може да манипулира изборните резултати.

Второ, при една компютърна система винаги може да бъде проследено кой, кога и по какъв начин е гласувал. Независимо от техническите прийоми, винаги остават следи.Това означава, че по обратния ред може да се стигне до това кой как е гласувал, което нарушава тайната на вота.

Трето – това е най-лесният начин да се осъществи т.нар. “купуване на гласове”.

Когато се говори за електронно гласуване, в България се разбира гласуване през интернет, както по време на преброяването имаше възможност да се попълни анкетата електронно през компютър. Според статистиката голям процент от попълнените  анкети са електронни, но се оказа, че е направено от малък брой компютри. Това означава, че един човек е взел и е попълнил картите на семейството, приятелите. Като улеснение е добре. Но какво може да се получи при едно гласуване? Какво ми пречи да събера по същия начин данните на голям кръг познати и да гласувам вместо тях? А това си е опорочаване на вота.
Винаги могат да се съберат личните карти или електронни ключове, с които ще се гласува, кодовете за гласуване и един човек да гласува вместо десет, примерно. И никой по никакъв начин не може да удостовери, че е гласувал по друг начин. Може да се провери само това, че от определен компютър е гласувано по определен начин. Но човекът, който натиска копчето на компютъра, не може да бъде удостоверен.

Друго е при машинното гласуване. На предишните избори имаше 300 секции, от които можеше да се гласува машинно, сега те са намалени до 50. При него е много по-малка вероятността да се манипулира вотът и се удостоверява човекът, който гласува. Той не стои на хиляди километри, скрит зад IP-компютър. А при машинното гласуване, както е в Русия или САЩ, всеки гласува, машината му перфорира или по друг начин изпринтва бюлетина, която се преброява на машина. Но става в изборна секция.
На радетелите на електронното гласуване, които казват, че така ще се улеснят българите в чужбина, мога да кажа, че за мен това са хора, които са се отказали от държавата. Не би следвало те да дават мнение за това какво се случва тук. Ако искат, да се върнат, да започнат да работят в България и да гласуват. За мен най-разумният вариант е да се въведе изискване, че само който си плаща данъците тук, той има право на глас.

Йордан Василев – член на Националния съвет на Младежкото обединение в БСП, кандидат за кмет на район “Север”, гр. Пловдив

Източник: www.duma.bg