ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Икономика

Страната се нуждае от нова политика на стратегическо прогнозиране и програмиране на държавно равнище. Това е възможно с финансова подкрепа, пренасочване на икономическата активност към отделните региони и разумна бюджетна политика.

Образование и наука

Качеството на човешкия капитал, шансовете за реализация в един свят на знанието и технологиите, ценностите – всичко това зависи от модернизирането на българското образование. Необходимо е да подготвим младото поколение и всеки български гражданин да бъдат конкурентоспособни в променящия се свят.

Здравеопазване

За нас отправно начало е да гарантираме здравна политика, която ще позволи на практика да се приложат принципите на равнопоставеност, достъпност, качествено и навременно медицинско обслужване. Ще подчиним практическите си действия на реализацията на това категорично конституционно право

Социална Политика

Върховното предизвикателство пред нас като народ е демографската катастрофа. Нашата цел е да превърнем страната в желано място за живот на днешните и бъдещите поколения. Ще продължим борбата за достоен стандарт на живот.

Земеделие

Земеделието има нужда от цялостен пакет от мерки за защита на собствеността и ефективно стопанисване на земята. Целта ни е да формираме ефективни производствени структури и да подпомагаме сдруженията и кооперациите.
Визия за България БСП

Култура и Медии

Като носител на националния дух, нравственост и традиции, тя е и средство за диалог между народите и държавите. Устойчивото развитие на културата е гаранция за формиране на ценностната система на личността и показател за постигане на по-високо качество на живота.

Правосъдие и справедливост

Основополагащо изискване на демократичното общество е реално върховенство на закона. То е ключовата гаранция както за свободата на личността, така и за резултатната борба срещу престъпността и корупцията.

Местна власт и Регионална политика

Наша основна задача е развитието на местното самоуправление. Ще провеждаме цялостна политика на балансирано развитие на всички региони на страната, на преодоляване на дълбоките регионални различия и високо ниво на заетост в общините.

Вътрешна сигурност и обществен ред

Приоритетна задача за страната става формирането на система за вътрешна сигурност и обществен ред, която да гарантира спазването на личните права и собствеността на гражданите. Стабилизиране на системата за сигурност и нова концепция за работа в сектора

Външна политика

За активна и балансирана външна политика в полза на националните интереси на Република България, гарантираща националната сигурност и териториалната цялост на страната, и благоденствието на българските граждани.

Ние сме млади хора, членове на Българската социалистическа партия! Ние сме свързани с лявата идея, защото ЛЯВОТО Е: свобода, солидарност, равен старт, КАУЗА! За нас е предизвикателство да развиваме политически идеи и алтернативи, които директно се отразяват на живота, образованието и реализацията, сигурността и общото благо на ”новите млади” в съвременна България!

“НОВИТЕ МЛАДИ” не помнят времето на тоталитаризма. Те живеят в новото информационно общество и не приемат бюрокрацията и корупцията.

Ние вярваме, че “новите млади” се нуждаят от ново и автентично представителство в политиката. Наш дълг е да отстояваме левите политики като най-перспективни за България.

Лявото като проект за инвестиции в младото поколение е гаранция за бъдещето на България.

0
Членове
Instagram